Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια - Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Το Ίδρυμα
Πρώην Πρόεδρος ΙΜΑΒ (2011-2014)


Χαρακίδης Κυριάκος
Πρώην Δήμαρχος Δράμας
Πρώην Πρόεδρος ΙΜΑΒ (2004-2010)


Μαργαρίτης Θωμάς
Πρώην Δήμαρχος Δράμας
Πρώην Πρόεδρος ΙΜΑΒ (2002-2004)


Μαργαρίτης Τζίμας
Πρώην Δήμαρχος Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού